Výstavba prechodu

Výstavba prechodu medzi 2 objektami (reštaurácia)